logo

Infarkt

MED24INfO

Petrov Sergey Viktorovich, Všeobecná chirurgia, 1999DARCOVIA V RUSKU
Darcovstvo (dobrovoľné dávkovanie časti krvi, jej zložiek, kostnej drene a tkanív alebo orgánov na ich lekárske použitie) je hlavným zdrojom krvi, jej prípravkov a zložiek.

Vaskulitída

7 hlavných a mnohých ďalších príčin necitlivosti rúk a prstov

Necitlivosť horných končatín sa obáva každého človeka aspoň raz v živote. Obvykle sa takýto stav vyskytuje počas nočného odpočinku, čo negatívne ovplyvňuje trvanie a kvalitu spánku.

Čo znamená zvýšenie ESR v krvi?

Rýchlosť sedimentácie erytrocytov (ESR) je indikátor, ktorý je stále dôležitý pre diagnostiku organizmu. Definícia ESR sa aktívne používa na diagnostiku dospelých a detí.

Čo znamená zvýšenie ESR v krvi?

Rýchlosť sedimentácie erytrocytov (ESR) je indikátor, ktorý je stále dôležitý pre diagnostiku organizmu. Definícia ESR sa aktívne používa na diagnostiku dospelých a detí.